Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Kinderen leren spelenderwijs en door hun omgeving te ontdekken ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek. Door verschillende oorzaken kan de motorische ontwikkeling vertraagd of afwijkend verlopen en kunnen er problemen ontstaan met motorische vaardigheden. Kinderen kunnen daardoor moeite hebben om mee te komen met leeftijdsgenootjes, ook op sociaal-emotioneel vlak. De kinderfysiotherapeut is de aangewezen persoon om het kind en ouders te ondersteunen bij een optimale ontwikkeling binnen de mogelijkheden van het kind. De kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie de vervolgopleiding (Master) kinderfysiotherapie afgerond en heeft daardoor specifieke kennis over de ontwikkeling bij kinderen. Naast kennis over de motorische ontwikkeling heeft de kinderfysiotherapeut ook kennis van specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd, fysieke fitheid en training van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen en specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van het gezin/ouder. Ook heeft de kinderfysiotherapeut een signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines als nodig. Overleg met andere disciplines gebeurt dan ook regelmatig.

Hoe werkt het?

Als een kind wordt aangemeld wordt er eerst een intake gedaan gevolgd door een onderzoek met de nodige testen. Indien nodig wordt er overlegd met andere disciplines zoals de huisarts, kinderarts, leerkracht, logopedist, kinderpsycholoog of andere betrokkenen. Aan de hand van de uitkomsten wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie en het geven van adviezen gericht op de hulpvraag van het kind en/of ouders om de vaardigheden te verbeteren en ontwikkelen zodat het kind beter kan functioneren in zijn leefomgeving. Er wordt gebruik gemaakt van spelmateriaal passend bij de leeftijd en de ontwikkeling van het kind.

Kos Kinderfysiotherapie is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.  Heeft u klachten, dan kunt u dat melden.

Voor wie is kinderfysiotherapie?

Bij sommige kinderen verloopt de motorische ontwikkeling anders dan verwacht en is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Over het algemeen geld dat snel ingrijpen zorgt voor zo min mogelijk verstoring in de verdere ontwikkeling. De volgende signalen kunnen wijzen op motorische problemen:

 • Een voorkeurshouding eventueel met een afplatting van de schedel
 • Asymmetrisch of eenzijdig bewegen; niet op de buik willen liggen
 • Onrustig zijn; een lage spierspanning of juist een hoge spierspanning
 • Overmatig huilen of onrust; orthopedische aandoeningen zoals een klompvoetje
 • Passiviteit
 • Vertraagd halen van motorische mijlpalen zoals rollen, zitten, staan en gaan lopen
 • Billenschuiven
 • Vertraagde ontwikkeling bij syndromen
 • Tenenlopen
 • Neurologische aandoeningen
Op deze leeftijd zal er steeds meer worden gevraagd en verwacht van een kind waardoor afwijkingen of vertragingen meer gaan opvallen. De volgende signalen kunnen opgemerkt worden:

 • Afwijkend looppatroon zoals tenenlopen of met de voeten naar binnen lopen
 • Onhandige of houterige motoriek
 • Vaak vallen
 • Bewegingsangst
 • Sterk reageren op prikkels uit de omgeving
 • Een vertraagde of andere ontwikkeling vergeleken met leeftijdsgenootjes
 • Een afwijkende houding
 • Orthopedische afwijkingen
 • Neurologische problemen
 • Concentratieproblemen of overbeweeglijkheid
 • Fijn motorische problemen zoals het kleuren, knippen of knutselen
 • Status na fracturen
De bewegingsactiviteiten die worden verwacht op deze leeftijd worden steeds complexer en vereisen een goede coördinatie. Kinderen zijn zich op deze leeftijd ook meer bewust van hun omgeving en beweginsgsproblemen kunnen een grote invloed hebben op hun welbevinden. Signalen die kunnen voorkomen zijn:

 • Problemen met schrijven
 • Onhandige of houterige motoriek
 • Coördinatieproblemen
 • Sportblessures
 • Bewegingsangst of een tekort aan beweging
 • Overgevoeligheid voor omgevingsprikkels
 • Pijnklachten
 • Motorische problemen in combinatie met gedragsproblemen
 • Fijnmotorische problemen
 • Pijnlijke gewrichten
 • Problemen met de conditie of kracht
 • Klachten door een trauma zoals na een fractuur of verzwikking
Bij jongeren worden de volgende klachten regelmatig gezien:
 • (Sport)blessures
 • Klachten veroorzaakt door een verkeerde houding, ademhalingsklachten
 • Stressklachten
 • Problemen met de conditie of kracht
 • Pijnlijke gewrichten
 • Onverklaarbare pijnklachten
 • Neurologische klachten
 • Nek- en/of rugklachten
 • Klachten door een trauma zoals na een fractuur of verzwikking

Vergoeding

Voor kinderen tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Kos Kinderfysiotherapie heeft een contract met alle verzekeringen. U kunt zowel met als zonder verwijzing bij de kinderfysiotherapie terecht.Afhankelijk van de aanvullende verzekering kunnen nog extra behandelingen worden vergoed. U kunt bij u zorgverzekering of de fysiotherapeut navragen wat bij u van toepassing is. Als er sprake is van een aandoening welke voorkomt op de chronische lijst, dan worden alle behandelingen vergoed. Er is dan wel een verwijzing van de specialist nodig. Welke situatie bij u van toepassing is kunt u nakijken in uw polis of navragen bij uw verzekering.

Tarieven Kos Kinderfysiotherapie 2023

De volgende tarieven gelden voor patiënten die geen overeenkomst met de zorgverzekeraar hebben afgesloten.

Dienst Prijs
Intake Screening en onderzoek € 55,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 55,00
Zitting kinderfysiotherapie in de praktijk € 55,00
Aan huis toeslag € 15,00
Niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie € 55,00

Maak nu een afspraak